Categories
Notícies

Obres a la Plaça Farigola

Veïnes de Vallcarca, ja les tenim aquí! El dijous passat, 23 de febrer, van començar les obres de remodelació de la Plaça Farigola, on es troba el Casal de Barri de Can Carol. Està previst que s’allarguin fins al setembre d’aquest any 2023.

Aquestes obres tindran una afectació total de la plaça, els treballs de la qual es dividiran per zones al llarg del temps per tal de causar el mínim impacte a l’activitat del casal. Tot i això, l’activitat es veurà afectada en aquests mesos en major o menor mesura per causa d’aquestes, encara no sabem fins a quin punt. Sobretot, les activitats a l’aire lliure, que acostumen a aportar un ambient especial els dies de primavera i estiu.

L’Equip Tècnic de Can Carol, l’Espai Relacional i les nostres Comissions, estem treballant i buscant alternatives per tal de poder continuar programant activitats perquè la vida al casal pugui continuar activa en aquests mesos de bon temps. De totes maneres, algunes celebracions es veuran afectades i les haurem de celebrar un cop les obres acabin. Amb elles podrem inaugurar també la plaça remodelada, que ben segur aportarà millores per a totes les veïnes del barri i participants del casal.

El projecte que s’està executant es va treballar conjuntament entre la comissió d’urbanisme de l’Assemblea de Barri, la Cooperativa Voltes i el Districte de Gràcia. Inclou la restauració, reforç i reforma del mur que la ressegueix, que es convertirà també en una superfície on seure, tot respectant el patrimoni històric del barri; el manteniment dels arbres actuals i la major part de l’àrea de terra, respectant també el patrimoni natural de la plaça. Per altra banda, s’uniran les dues entrades a la plaça amb una diagonal pavimentada per a fer-la accessible per a tothom i s’afegirà arbrat, una font i es potenciarà l’enllumenat de tota l’àrea.

Categories
Notícies

Oferta de feina (II)

CAN CAROL – Coordinació i Gestió

Figura de coordinació en l’àmbit de la administració, gestió econòmica i atenció al públic del casal de barri de gestió comunitària Can Carol situat al barri de Vallcarca i gestionat per la Federació d’Entitats Amigues de Can Carol i el Consolat (Observatori Actiu de Vallcarca, Ateneu Popular de Vallcarca, Afa Montseny, Cooperativa d’habitatge Ruderal, AVV Som barri). 

Funcions principals:

 • Gestió econòmica i tècnica del projecte
 • Gestió administrativa i coordinació dels serveis tècnics i auxiliars del centre 
 • Gestió de personal tant de l’equip de gestió com dels talleristes o personal extern
 • Elaborar el pressupost econòmic anual, juntament amb la resta de l’equip i l’entitat gestora, fer-ne el seguiment i el control anual 
 • Preparar i presentar tota la documentació relativa al seguiment del conveni de gestió (Informes tècnics mensuals, Informes semestrals, indicadors, Memòria, Justificació econòmica i Balanç de comptes, i aquells que es requereixin) 
 • Vetllar pel compliment dels acords institucionals de l’entitat (convenis, contractes i obligacions legals) conjuntament amb l’equip de gestió 
 • Vetllar per la cura de l’equip impulsant un acompanyament i lideratge horitzontal 
 • Coordinació de les diferents àrees pel correcte funcionament del projecte.
 • Avaluar i gestionar, segons criteris previament acordats, les cessions d’espai i els allotjaments d’entitats
 • Atenció al públic i suport logístic en el muntatge de sales 
 • Realitzar totes les compres de material d’oficina i de les activitats, cerca de proveïdors i pressupostos etc.
 • Suport a la gestió econòmica i administrativa de l’entitat gestora

Requisits: 

Experiència acreditada en: 

 • Gestió econòmica de projectes (tresoreria, seguiment de pressupostos, balanços..)
 • Gestió d’associacions sense ànim de lucre 
 • Dinàmiques comunitàries i el desenvolupament de programes culturals de proximitat
 • Treball amb l’administració pública, tant tècnic (presentacions de projectes, subvencions, documentació) com polític (capacitat de representació)

Capacitats i aptituds en: 

 • Gestió i organització
 • Habilitats socials, relacionals i de mediació
 • Facilitació i dinamització d’espais col·lectius 
 • Treball en xarxa i en equip
 • Lideratge horitzontal
 • Versatilitat i capacitat d’adaptació en les tasques a realitzar

Disponibilitat i flexibilitat horària 

Criteris per a la valoració:

 • Coneixement i vinculació amb el teixit associatiu de Vallcarca, del context del barri i les seves demandes veïnals (3 punts) 
 • Experiència en projectes de temàtica feminista, autogestió, justícia social i memòria històrica (3 punts) 
 • Experiència en projectes de gestió comunitària (3 punts) 
 • Vinculació amb moviments socials i culturals (2 punts) 
 • Aptituds en l’atenció directa i personal i en el treball d’atenció al públic (2 punts) 
 • Coneixements socio-empresarials en el marc de l’Economia Social i Solidària (2 punts) 
 • Coneixements sobre l’aplicació de les cures a les organitzacions (1 punt) 
 • Coneixement del panorama sociocultural de la ciutat (1 punt)

Oferim:

 • Jornada completa a 37,5h setmanals  (Horaris alterns matí i tarda, més dos dissabtes al mes, a acordar amb l’equip)
 • Incorporació a un equip dinàmic i multidisciplinari
 • Formar part d’un projecte comunitari en contínua evolució i amb iniciatives vinculades a les necessitats del veïnat.
 • Sou brut anual: 21.798,12 € en 12 pagues (categoria Coordinador/a projectes pedagògics del Conveni d’educació en el lleure educatiu i sociocultural)
 • Incoproració: novembre de 2022

Feu arribar les vostres propostes en forma de carta de motivació i CV a Personal.CanCarol@gmail.com abans del 21 d’octubre de 2022

DESCARREGA L’OFERTA DE FEINA – COORDINACIÓ I GESTIÓ

Categories
Notícies

Oferta de feina

Substitució per baixa de maternitat

CAN CAROL – Coordinació i comunicació

Figura de coordinació en l’àmbit de la comunicació i atenció al públic del casal de barri de gestió comunitària Can Carol situat al barri de Vallcarca i gestionat per la Federació d’Entitats Amigues de Can Carol i el Consolat (Observatori de Vallcarca, Ateneu Popular de Vallcarca, AFA Montseny, AVV Som barri i Cooperativa d’Habitatge Ruderal).

Funcions principals:

● Disseny i creació gràfica de la comunicació externa (en paper i xarxes socials).

● Dinamització digital en xarxes socials (twitter, telegram, instagram) i web.

● Gestió dels continguts web i de l’actualització de la informació (wordpress).

● Gestió de l’arxiu fotogràfic de Can Carol.

● Maquetació de cartelleria i programació de les activitats del Casal.

● Creació i seguiment dels butlletins informatius del Casal.

● Elaboració d’ indicadors de comunicació semestrals.

● Gestió del correu electrònic general i atenció telefònica.

● Atenció al públic i suport logístic en el muntatge de sales.

● Gestió d’espais a través del calendari de reserva de sales.

● Regidoria d’actes i coordinació de les activitats programades pel centre.

● Coordinació de les inscripcions i del voluntariat de les activitats d’Entitats Amigues de Can Carol i Consolat.

● Col·laborar en la programació cultural i formativa de forma participada amb les diferents comissions i veïnat.

● Garantir que la programació està en consonància amb els valors del projecte i aportar noves propostes.

● Vetllar per la cura de l’equip impulsant un acompanyament i lideratge horitzontal.

● Participació en les coordinadores/assemblees organitzades per la Federació.

Requisits:

Experiència acreditada en:

● Estratègies de comunicació, gestió de xarxes (sobretot Twitter i Instagram) i pàgines web (actualització de continguts).

● Coneixements del programari: Canva, Photoshop, Illustrator i Indesign.

● Dinàmiques comunitàries i el desenvolupament de programes culturals de proximitat.

● Gestió i coordinació de processos participatius.

● Bon coneixement oral, escrit i parlat del català i castellà.

Aptituds i capacitats en:

● Gestió i organització

● Habilitats socials, relacionals i de mediació

● Facilitació i dinamització d’espais col·lectius

● Treball en xarxa i en equip

● Lideratge horitzontal

● Versatilitat i capacitat d’adaptació en les tasques a realitzar

Disponibilitat i flexibilitat horària

Es valorarà:

● Coneixement i vinculació amb el teixit associatiu de Vallcarca, del context del barri i les seves demandes veïnals (3 punts)

● Experiència en projectes de temàtica feminista, autogestió, justícia social, sostenibilitat i memòria històrica (3 punts)

● Experiència en la dinamització de grups i col·lectius diversos (3 punts)

● Coneixements del Tercer Sector Social i acció comunitària (2 punts)

● Experiència en projectes de gestió comunitària (2 punts)

● Vinculació amb moviments socials i culturals (2 punts)

● Aptituds en el treball d’atenció al públic de forma directa i personal (2 punts)

● Experiència en disseny gràfic i gestió de continguts en xarxes socials (2 punts)

Oferim:

● Jornada completa a 37,5h setmanals (Horaris alterns matí i tarda, més dos dissabtes al mes, a acordar amb l’equip)

● Contracte per baixa de maternitat (mínim 8 mesos. Incorporació immediata)

● Incorporació a un equip dinàmic i multidisciplinari

● Formar part d’un projecte comunitari en contínua evolució i amb iniciatives vinculades a les necessitats del veïnat.

● Sou brut anual: 21.798,12 € en 12 pagues.(categoria Coordinador/a projectes pedagògics del Conveni d’educació en el lleure educatiu i sociocultural)

Feu arribar les vostres propostes en forma de carta de motivació i CV a Personal.CanCarol@gmail.com abans del 3 d’octubre del 2022

DESCARREGA L’OFERTA DE FEINA – COORDINACIÓ I COMUNICACIÓ

Categories
Notícies

Manifest: Nou model del servei de neteja als equipaments municipals

La FEACCC, igual que altres entitats veïnes que gestionem desenes d’equipaments de proximitat a Barcelona creiem que cal fer un pas més i visibilitzar les invisibiltizades, aquelles que també fan possible el dia a dia dels projectes comunitaris sovint des d’una precarietat manifesta: els serveis de neteja.

Són ja diferents les alertes que ens han demostrat que l’actual model imperant a la ciutat és un model caduc, ja sigui des de males pràctiques laborals fins a la dificultat de coordinar i integrar el servei en el projecte comunitari.
La gran majoria dels equipaments municipals a la ciutat tenen un servei de neteja subcontractat per part de l’administració i només 3 o 4 empreses ocupen bona part d’aquest mercat.

Davant d’aquesta realitat, des de la Plataforma de Gestió Ciutadana hem realitzat una diagnosi, llegeix el MANIFEST

Categories
Espais

Cessió i lloguer d’espais

El casal de barri té com a finalitat el desenvolupament sociocultural de la comunitat, fomentant el diàleg, la solidaritat, l’associacionisme i la col·laboració, tot pensant en el desenvolupament del barri i en la millora de la convivència.


En aquest sentit, Can Carol ofereix un servei de cessió d’espais que posa a disposició de grups, entitats, administracions, ciutadans i ciutadanes, col·lectius i artistes; sales i espais del casal i el seu equipament tècnic per a la realització d’activitats.

LLEGEIX LA NORMATIVA I POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES A: INFO@CANCAROLVALLCARCA.CAT

Normativa cessió d’ús

Catàleg d’espais i tarifes