Cessió d’espais

El casal de barri té com a finalitat el desenvolupament sociocultural de la comunitat, fomentant el diàleg, la solidaritat, l’associacionisme i la col·laboració, tot pensant en el desenvolupament del barri i en la millora de la convivència.

En aquest sentit, Can Carol ofereix un servei de cessió d’espais que posa a disposició de grups, entitats, administracions, ciutadans i ciutadanes, col·lectius i artistes; sales i espais del casal i el seu equipament tècnic per a la realització d’activitats.

LLEGEIX LA NORMATIVA I POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES A: INFO@CANCAROL.CAT

Al correu feu constar:

  • Dades del/la sol·licitant
  • Descripció del grup, entitat, o col·lectiu
  • Descripció detallada de l’activitat per la qual es demana l’espai
  • Dia i horari (incloent-hi el temps previ de preparació i posterior recollida)
  • Nombre de persones
  • Necessitats d’infraestructura

Si l’activitat que voleu realitzar és una celebració privada, consulteu l’apartat Celebracions.