Descàrregues

MEMÒRIES ANUALS

Projecte Casal de Barri Can Carol 2021 (presentat a concurs 2020)

Memòria 2021

Díptic memòria 2021

Projecte Casal de Barri Can Carol 2022 (pròrroga presentada 2021)

Projecte Casal de Barri Can Carol 2023 (presentat a concurs 2022)