Valors

Si tal i com indica la Guia dels Casals de Barri, entenem que “els valors són els principis i l’estil que constitueixen la base sobre la qual s’estableix la cultura de l’organització i indiquen la manera de fer, d’actuar i de comportar-se”, aleshores podem afirmar que els valors del Casal de Barri de Can Carol són:

AUTOGESTIÓ

Apostem per donar valor a les dinàmiques d’autogestió que tant han caracteritzat el barri de Vallcarca. Pretenem que Can Carol sigui un espai més on puguin desenvolupar-se els projectes socioculturals del barri organitzats pel teixit social existent a Vallcarca. Creiem que és una xarxa viva que genera i crea activitats culturals que mantenen el barri en peu. Can Carol vol esdevenir un espai que no vagi en contra de l’autogestió sinó que l’acolli, la mantingui i la fomenti.

FEMINISMES

Fem especial èmfasis en els feminismes, ja que és fonamental com a eix transversal de Can Carol, tant en la gestió i organització de l’equipament com en les activitats que hi tenen lloc. Creiem en la perspectiva de gènere com a eina de transformació de les formes de relacionar-nos, de gestió i de participació, que no només es centrin en el treball i el consum sinó en posar les cures al centre del projecte.

JUSTÍCIA SOCIAL

Can Carol aposta per la justícia social com a base per a garantir la igualtat d’oportunitats amb principis ètics i solidaris. Incorporem aquesta perspectiva en el nostre projecte per tal de construir una societat més justa i digna, alhora que esdevenir un espai d’acollida i trobada a la diversitat; a més de tenir cura de l’espai medioambiental on es desenvolupa i de l’impacte de les nostres accions en la sostenibilitat del territori.

MEMÒRIA HISTÒRICA

El barri de Vallcarca està veient com l’especulació immobiliària l’està transformant i l’arribada de veïnes noves serà una realitat en breu. Creiem de vital importància que l’espai de Can Carol sigui un espai de referència per mantenir viva la memòria històrica del barri.

SOSTENIBILITAT

Apostem per un projecte sostenible i per tant responsable social i ambientalment. Com no podia ser d’una altra manera, treballarem per garantir espais verds al barri col·laborant amb les diverses plataformes que ja hi estan treballant i potenciarem totes aquelles activitats que promoguin la biodiversitat, l’eco mobilitat i la qualitat ambiental.