Categories
Notícies

Oferta de feina (II)

OFERTA DE FEINA – COORDINACIÓ I GESTIÓ

CAN CAROL – Coordinació i Gestió

Figura de coordinació en l’àmbit de la administració, gestió econòmica i atenció al públic del casal de barri de gestió comunitària Can Carol situat al barri de Vallcarca i gestionat per la Federació d’Entitats Amigues de Can Carol i el Consolat (Observatori Actiu de Vallcarca, Ateneu Popular de Vallcarca, Afa Montseny, Cooperativa d’habitatge Ruderal, AVV Som barri). 

Funcions principals:

 • Gestió econòmica i tècnica del projecte
 • Gestió administrativa i coordinació dels serveis tècnics i auxiliars del centre 
 • Gestió de personal tant de l’equip de gestió com dels talleristes o personal extern
 • Elaborar el pressupost econòmic anual, juntament amb la resta de l’equip i l’entitat gestora, fer-ne el seguiment i el control anual 
 • Preparar i presentar tota la documentació relativa al seguiment del conveni de gestió (Informes tècnics mensuals, Informes semestrals, indicadors, Memòria, Justificació econòmica i Balanç de comptes, i aquells que es requereixin) 
 • Vetllar pel compliment dels acords institucionals de l’entitat (convenis, contractes i obligacions legals) conjuntament amb l’equip de gestió 
 • Vetllar per la cura de l’equip impulsant un acompanyament i lideratge horitzontal 
 • Coordinació de les diferents àrees pel correcte funcionament del projecte.
 • Avaluar i gestionar, segons criteris previament acordats, les cessions d’espai i els allotjaments d’entitats
 • Atenció al públic i suport logístic en el muntatge de sales 
 • Realitzar totes les compres de material d’oficina i de les activitats, cerca de proveïdors i pressupostos etc.
 • Suport a la gestió econòmica i administrativa de l’entitat gestora

Requisits: 

Experiència acreditada en: 

 • Gestió econòmica de projectes (tresoreria, seguiment de pressupostos, balanços..)
 • Gestió d’associacions sense ànim de lucre 
 • Dinàmiques comunitàries i el desenvolupament de programes culturals de proximitat
 • Treball amb l’administració pública, tant tècnic (presentacions de projectes, subvencions, documentació) com polític (capacitat de representació)

Capacitats i aptituds en: 

 • Gestió i organització
 • Habilitats socials, relacionals i de mediació
 • Facilitació i dinamització d’espais col·lectius 
 • Treball en xarxa i en equip
 • Lideratge horitzontal
 • Versatilitat i capacitat d’adaptació en les tasques a realitzar

Disponibilitat i flexibilitat horària 

Criteris per a la valoració:

 • Coneixement i vinculació amb el teixit associatiu de Vallcarca, del context del barri i les seves demandes veïnals (3 punts) 
 • Experiència en projectes de temàtica feminista, autogestió, justícia social i memòria històrica (3 punts) 
 • Experiència en projectes de gestió comunitària (3 punts) 
 • Vinculació amb moviments socials i culturals (2 punts) 
 • Aptituds en l’atenció directa i personal i en el treball d’atenció al públic (2 punts) 
 • Coneixements socio-empresarials en el marc de l’Economia Social i Solidària (2 punts) 
 • Coneixements sobre l’aplicació de les cures a les organitzacions (1 punt) 
 • Coneixement del panorama sociocultural de la ciutat (1 punt)

Oferim:

 • Jornada completa a 37,5h setmanals  (Horaris alterns matí i tarda, més dos dissabtes al mes, a acordar amb l’equip)
 • Incorporació a un equip dinàmic i multidisciplinari
 • Formar part d’un projecte comunitari en contínua evolució i amb iniciatives vinculades a les necessitats del veïnat.
 • Sou brut anual: 21.798,12 € en 12 pagues (categoria Coordinador/a projectes pedagògics del Conveni d’educació en el lleure educatiu i sociocultural)
 • Incoproració: novembre de 2022

Feu arribar les vostres propostes en forma de carta de motivació i CV a Personal.CanCarol@gmail.com abans del 21 d’octubre de 2022

DESCARREGA L’OFERTA DE FEINA – COORDINACIÓ I GESTIÓ